โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965SS

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006498

30/09/2019

Intel® Desktop Board DG965SS สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E6700๒.๖๖ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6600๒.๔๐ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6420๒.๑๓ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6400๒.๑๓ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6320๑.๘๖ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6300๑.๘๖ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E4700๒.๖๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E4600๒.๔๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E4500๒.๒๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E4400๒.๐๐ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E4300๑.๘๐ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E2220๒.๔๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2200๒.๒๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2180๒.๐๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E1600๒.๔๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1500๒.๒๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1400 (แบบสองคอร์)๒.๐๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1200 (แบบสองคอร์)๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
430๑.๘๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๘๗หรือมากกว่า
420๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๘๗หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
950๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
360๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
350๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวนี้ (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2X) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่างไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด