ตัวอย่าง Arduino ที่อ่านแล้วสำหรับ Intel® Galileo บอร์ด

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006495

13/09/2017

ตัวอย่างนี้ใช้ sketch เพื่ออ่านค่าใน EEPROM และพิมพ์ลงในจอแสดงผลแบบอนุกรม เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

  • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel

คำ แนะ นำ

  1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ Usb บนบอร์ด Intel Galileo
  2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
  3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
  4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > eepromและเลือกอ่าน eeprom
  5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

ตรวจสอบค่าของ potentiometers ในจอแสดงผลแบบอนุกรม

ไม่จำเป็นต้องใช้วงจร
Intel Galileo Board and breadboard