อะไหล่, รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Server Board S2600GZ/ตระกูล S2600GL สำหรับครอบครัว, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ/R2000GZ/R1000GL/ครอบครัว R2000GL

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000006482

12/07/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)PDF icon
ส่วนประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ/GL และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000GZ/GL


ขนาด: ๑.๖ MB
แก้ไข๒.๙
วันที่: เมษายน๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Server Board S2600GZ และตระกูล S2600GL ตัวถอดรหัสตระกูล
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS)
คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ/GL
คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GZ/GL