โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915PBL

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006473

30/09/2019

Intel® Desktop Board D915PBL สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วของการจัดอันดับสามารถมีข้อกำหนดที่รองรับโดยการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวนี้ (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
(L3 2 MB)
0022หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4๖๗๐ (sSpec SL7Z3 เท่านั้น)๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0028หรือมากกว่า
๖๖๐ (sSpec SL7Z5 เท่านั้น)๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
๖๕๐ (sSpec SL7Z7 เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
๖๔๐ (sSpec SL7Z8 เท่านั้น)๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
๖๓๐ (sSpec SL7Z9 เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz2 MB0031หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB0022หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๕๑ (sSpec SL8J5 เท่านั้น)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๔๑ (sSpec SL8J2 เท่านั้น)๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๓๑ (sSpec SL8HZ เท่านั้น)3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๒๑ (SL82V & SL8HX เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519K (เฉพาะ sSpec SL8JA เท่านั้น)๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๑๖ (sSpec SL8JA เท่านั้น)๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
515J๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๑๑ (SL8U5 & SL8U4 เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
๕๐๖ (sSpec SL8J8 เท่านั้น)๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0022หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D๓๕๑ (sSpec SL7TZ เท่านั้น)๓.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
๓๔๖ (sSpec SL7TY เท่านั้น)๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
๓๔๑ (sSpec SL7TX เท่านั้น)๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
๓๓๖ (sSpec SL7TW เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
๓๓๑ (sSpec SL7TV เท่านั้น)๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
๓๒๖ (sSpec SL7TU เท่านั้น)๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0022หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด