ไม่พบข้อผิดพลาดของสตริงที่ร้องขอสำหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel®

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006472

05/09/2018

ปัญหาคืออะไร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

ไม่พบสายอักขระที่ร้องขอ

 • ข้อความนี้สามารถมองเห็นได้เมื่อติดตั้ง Intel® Graphics Driver
 • ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงในเมนูถาดระบบ Intel graphics driver (ดูรูปที่ 1) และไอคอนแผงควบคุม Windows * (ดูรูปที่ 2)
 

Can't find requested string
รูปที่1—แสดงข้อผิดพลาดในเมนูถาด Intel® Graphics Driver ระบบ

 

System tray menu
รูปที่2ข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นในไอคอน ' แผงควบคุม Intel® Graphics Driver '

 

วิธีการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

หมาย เหตุสำหรับ Intel® 915G, 915G/GMS, 910GL, 910GL, 945G, 945G/GMS, และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชิปเซ็ต940GML ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชั่นไดรเวอร์กราฟิก PV และใหม่กว่า. สำหรับไดรเวอร์ล่าสุดให้รันไดรเวอร์ Intel® & ผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุน
 1. ถอนการติดตั้ง Intel® Graphics Driver โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิดWindows * Control panelโดยคลิกเริ่ม»การตั้งค่า»แผงควบคุมหรือคลิกเริ่ม»แผงควบคุม
  2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
  3. เลือกและถอดIntel® Extreme Graphics Driverหรือไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel®
  4. ทำตามข้อความแจ้งเพื่อรีบูตระทคอมพิวเตอร์
  5. หลังจากรีบูต Windows จะตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ (กราฟิกคอนโทรลเลอร์) และค้นหาไดรเวอร์ เลือก ยกเลิก ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการพบฮาร์ดแวร์ใหม่ ไดรเวอร์ได้รับการติดตั้งในขั้นตอนถัดไป
 2. เปลี่ยน Windows * ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา การตั้งค่าโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดแผงควบคุมของ Windows
  2. คลิกสองครั้ง ที่ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (ดูรูปที่ 3)

   Regional and Language Options
   รูปที่3—ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา
  3. บนแท็บ ตัวเลือกภูมิภาค และหมายเหตุภาษาที่เลือกในขณะนี้
  4. เปลี่ยนภาษาดังต่อไปนี้:
   หากมีการเลือกภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) แล้วให้เลือกภาษาอังกฤษอื่นที่อยู่ในรายการ
   หากมีการเลือกประเทศฝรั่งเศส (แคนาดา) แล้วให้เลือกภาษาฝรั่งเศสอื่นที่อยู่ในรายการ
   หากเลือกภาษาอาหรับ (Lebanon) อยู่ในขณะนี้ให้เลือกภาษาอาหรับอื่นที่อยู่ในรายการ
  5. คลิก Advanced และจดบันทึกภาษาที่เลือกไว้ในขณะนี้
  6. เปลี่ยนภาษาดังต่อไปนี้:
   หากมีการเลือกภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) แล้วให้เลือกภาษาอังกฤษอื่นที่อยู่ในรายการ
   หากมีการเลือกประเทศฝรั่งเศส (แคนาดา) แล้วให้เลือกภาษาฝรั่งเศสอื่นที่อยู่ในรายการ
   หากเลือกภาษาอาหรับ (Lebanon) อยู่ในขณะนี้ให้เลือกภาษาอาหรับอื่นที่อยู่ในรายการ
  7. คลิ กตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
  8. คลิก ใช่ เมื่อได้รับแจ้งให้ข้ามการคัดลอกไฟล์และใช้ไฟล์ที่มีอยู่
  9. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. หลังจากรีบูตให้ติดตั้ง Intel® Graphics Driver ล่าสุด โดยใช้ไดรเวอร์®ของ Intel &Amp; ผู้ช่วยสนับสนุน
 4. หลังจากรีบูตเปลี่ยนตัวเลือกภูมิภาคและภาษากลับไปเป็นการตั้งค่าภาษาเดิมที่ระบุไว้ในขั้นตอน2c และ2c