หวัดดีชาวโลก! ตัวอย่างจอแสดงผลสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006469

12/02/2020

ตัวอย่างนี้พิมพ์ Hello World! และเวลา เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
 • Adafruit LCD 16x2
 • Potentiometer
 • ขนมหมากรุก
 • สาย

คำ แนะ นำ

 1. ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้โดยใช้สายของคุณ:
   
  บอร์ด®กาลิเลโอ Intelขนมหมากรุก
  บริจาคแถบลบ
  5vแถบบวก

 2. วาง potentiometer และ LCD บนเขียงและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:

  บอร์ด Intel GalileoขนมหมากรุกPotentiometerLcd
   แถบลบPin 1 
    Pin 2ปักหมุด3
   แถบบวกปักหมุด3 
   แถบลบ Pins 1, 5 และ16
   แถบบวก Pins 2 และ15
  พิน12  ปักหมุด4
  พิน11  พิน6
  ปักหมุด5  พิน11
  ปักหมุด4  พิน12
  ปักหมุด3  พิน13
  Pin 2  พิน14

 3. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
 4. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel® Galileo เชื่อมต่ออยู่
 5. คลิก≫ ไฟล์ตัวอย่าง ≫ LiquidCrystalและเลือกHelloworld
 6. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

Hello World! Display Example

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*