ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อบังคับสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006453

12/07/2017

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ (PDF) icon
มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เหมาะสมและการใช้บอร์ด Intel® Galileo อย่างปลอดภัย

 

ชื่อไฟล์: Quark_BSPBuildGuide_329687_001. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๙๒ KB

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*