ซอฟต์แวร์ Intel® Smart Connect Technology จะไม่ได้รับการติดตั้งเนื่องจากใบรับรองที่หมดอายุแล้ว

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006451

06/09/2019

ใบรับรองที่หมดอายุในการติดตั้งสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Smart Connect Technology รุ่นเก่าจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการติดตั้ง ปัญหานี้ใช้ได้กับรุ่นก่อน4.2.41.2633 เท่านั้น
 

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel สมาร์ Connect เทคโนโลยีล่าสุดที่พบในศูนย์การดาวน์โหลด