คุณสมบัติ Hot Swap สําหรับ Advanced Host Controller Interface (AHCI) และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006447

02/12/2022

Hot swap เป็นคุณสมบัติที่รองรับโดย Advanced Host Controller Interface (AHCI) และ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) Hot swap ช่วยให้สามารถถอดและใส่อุปกรณ์ในขณะที่ระบบกําลังทํางานอยู่ได้

หมาย เหตุคุณสมบัตินี้ไม่รองรับกับไดรฟ์ข้อมูลของหน่วยความจําIntel® Optane™

เพื่อใช้ประโยชน์จาก Hot swap คุณจําเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

 

  • ซอฟต์แวร์Intel RST
  • ผู้ผลิต OEM/มาเธอร์บอร์ดต้องเปิดใช้งานความสามารถของ Hot Swap ใน BIOS ของระบบอย่างถูกต้อง
  • ชิปเซ็ต Intel® ที่ใช้ฮับคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ AHCI