หมายเหตุการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ Intel® Galileo สำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006446

11/07/2017

ซอฟต์แวร์ Intel® Galileo (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายส่วนขยายและความแตกเบี่ยงเบนจากฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในบอร์ด Intel® Galileo เพื่อเริ่มใช้งานคู่มือการใช้งาน

ชื่อไฟล์: Galileo_RelNotes_329686_005. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๐๐ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*