ตัวอย่างการป้อนข้อมูลแบบอะนาล็อกสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006441

12/02/2020

ตัวอย่างการป้อนข้อมูลแบบอะนาล็อกสำหรับบอร์ด Intel® Edison ใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตเพื่อควบคุมอัตราการกะพริบของ LED เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometer
 • สาย
 • LED หนึ่งตัว
 • ต้านทาน๑๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้

 

ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
แถบบวก5 V
แถบลบบริจาค

 

 1. การใช้ potentiometer ทำให้การเชื่อมต่อบอร์ดสำหรับการขยายการเชื่อมต่อแพคเพิ่มต่อ Arduino ต่อไปนี้

 

ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoPotentiometerLedทาน
 พิน13 ขาบวก 
แถบลบ  ขาลบเชื่อม ต่อ
แถบลบ Pin 1  
 ขับPin 2  
แถบบวก ปักหมุด3  

 

 1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 03 อนาล็อกและเลือกอินพุต analogoga
 5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

Circuit and breadboard

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*