การเอาตัวระบุระบบออกสําหรับ Intel® Update Manager

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006440

31/08/2017

ตัวระบุระบบ Intel® Update Manager
Intel® Update Manager สร้างตัวระบุแบบไม่ระบุชื่อบนระบบของคุณ เพื่อระบุระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ Intel® เมื่อตรวจสอบการอัปเดต ตัวระบุที่คล้ายกับคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ไม่ได้ระบุผู้ใช้ของระบบ และสามารถลบได้ทุกเมื่อ

ถ้าคุณต้องการลบตัวระบุบนเครื่องของคุณ

กําลังลบตัวระบุระบบ Intel Update Manager
Intel Update Manager เก็บตัวระบุระบบไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมของระบบ

เมื่อต้องการลบตัวระบุระบบ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิด Windows File Explorer (Windows Explorer ใน Windows 7*)
  2. นําทางไปยัง %ProgramData%\Intel\SharedData โดยการพิมพ์ตําแหน่งที่ตั้งในแถบที่อยู่
  3. ลบไฟล์ SDID โดยเลือกแล้วกดปุ่ม Delete
หมาย เหตุ ถ้าตัวระบุถูกลบและคุณยังคงใช้ Intel Update Manager อยู่ ตัวระบุแบบไม่ระบุชื่อใหม่จะถูกสร้างเมื่อ Intel Update Manager เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์