เพิ่มประสิทธิภาพของ Intel® SSD ด้วยIntel® SSD Toolbox

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006425

08/01/2021

หมาย เหตุ

ช่วงIntel® SSD Toolboxสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้วและจะไม่พร้อมให้บริการอีกต่อไป ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

การประกาศการยุติบริการ (EOL) Intel® SSD ToolboxและIntel® SSD Data Center Toolอื่นๆ

 

คุณสมบัติ Intel® Solid State Drive Optimizer (Intel® SSD Optimizer) จะใช้งานฟังก์ชัน TRIM

ปัจจุบันคุณสมบัตินี้รองรับบนระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows* ทั้งหมด โดยมาพร้อมกับข้อจํากัดหรือข้อต้องการดังต่อไปนี้: (ปุ่มอาจแสดงเป็นสีเทา หรืออาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด)

หมาย เหตุ
 • เนื่องจากสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี Intel® Optane™ และโมดูลหน่วยความจําของ Intel® จึงไม่จําเป็นต้อง TRIM and Optimize เนื่องจากสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี Intel® Optane™ จึงปิดการตั้งค่าเหล่านี้
 • การรองรับ RAID:
  • ในระบบปฏิบัติการ Windows 7* เท่านั้น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพมีให้ใช้งานในการกําหนดค่า RAID 0 SATA ที่มี Intel® RST 11.0 หรือใหม่กว่า
  • เมื่อคุณพยายามเรียกใช้งาน Optimizer การกําหนดค่า unheal raid 0 (เช่น หากดิสก์อยู่ในสถานะออฟไลน์) จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด
  • ไม่รองรับ Optimizer ในการกําหนดค่า RAID อื่นๆ ในระบบปฏิบัติการอื่นๆ
 • คุณสมบัติ Optimizer:
  • อุปกรณ์ NVMe* ต้องใช้ไดรเวอร์ Intel® NVMe*
  • ไม่รองรับบนอุปกรณ์ NVMe* ที่มีไดรเวอร์ Microsoft* NVMe หรือIntel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)
  • ต้องการระบบไฟล์ PDF
  • ต้องมีพื้นที่ว่างในไดรฟ์อย่างน้อย 1GB
  • ต้องมีพาร์ติชันในไดรฟ์ที่จะเรียกใช้
  • ไม่รองรับหากไดรฟ์เป็นสมาชิกของพื้นที่จัดเก็บ


เราขอแนะนาให้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดเพื่อฟังก์ชันเครื่องมือที่ดีที่สุด เรายังแนะนาให้ใช้งาน Optimizer สัปดาห์ละครั้ง

 1. เรียกใช้Intel® SSD Toolbox

 2. คลิกIntel® SSD Optimizer

  Intel® SSD Toolbox

 3. แผง Optimizer จะเปิดขึ้น อ่านประกาศแจ้งและอัปเดตเฟิร์มแวร์หากต้องการ

 4. คลิกเรียกใช้

  Intel® SSD Optimizer

  Optimizer completed successfully

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การปรับแต่ง Intel® SSD ของคุณด้วยIntel SSD Toolbox