ตัวอย่างปุ่มกดเพื่อเปิด LED สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006422

08/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ปุ่มกดแบบไม่ใช้งานเพื่อเปิดไฟ LED เรากำลังใช้รหัสที่ให้มาภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูล Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • 10 k โอห์มต้านทาน
 • สาย
 • ขนมหมากรุก
 • ปุ่มกดแบบไม่มีใคร
 • 1 LED
 • ต้านทาน๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. ทำให้การเชื่อมต่อกระดานผู้ใช้หลากหลายแพคเพิ่มต่อ Arduino
บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุก
5 Vแถบบวก
การปักหมุดแบบไม่มีการออกจาก GNDแถบลบ
 1. วาง LED บนเขียง สังเกตว่าขายาวของ LED เป็นบวกและปล่อยให้สั้นลงเป็นค่าลบ ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้
Ledบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุกทาน
บวกพิน13  
ลบ  เชื่อม ต่อ
  แถบลบเชื่อม ต่อ
 1. วางปุ่มกดค้างไว้ในกึ่งกลางของเส้นทางที่มีตัวแบ่งอยู่ด้านล่าง ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้
ปุ่มกดแบบไม่มีใครขนมหมากรุกทานบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
ด้านล่างซ้ายแถบบวก  
ด้านขวาล่าง เชื่อม ต่อ 
 แถบลบเชื่อม ต่อ 
ด้านขวาบน  Pin 2
 1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 02. Digitalและ selectปุ่ม
 5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

circuit and breadboard
 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้Fritzing