ตัวอย่างการซีดจางสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006410

13/02/2020

ตัวอย่างการซีดจางสำหรับบอร์ด Intel® Edison จะจางหายไปโดยใช้ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดและใช้อนาล็อก write เพื่อตั้งค่าความสว่างของ LED เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • สาย
 • LED หนึ่งตัว
 • ต้านทาน๑๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้

 

ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
แถบบวก5 V
แถบลบบริจาค

 

 1. ทำให้การเชื่อมต่อกระดานผู้ใช้หลากหลายแพคเพิ่มต่อ Arduino

 

ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoLed
 การปักหมุด9ขาบวก
แถบลบ ขาลบ

 

 1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 03 แบบอะนาล็อกและเลือกซีดจาง
 5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

Circuit and breadboard

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*