ตัวอย่างของตาราง ASCII Arduino สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006409

13/09/2017

ตัวอย่างนี้พิมพ์ตาราง ASCII ในหน้าต่างจอแสดงผลแบบอนุกรม ตัวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีวงจรในการประกอบ เรากำลังใช้รหัสที่ให้มาภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino IDE

ฮาร์ดแวร์

  • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
  • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *

คำ แนะ นำ

  1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
  2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
  3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
  4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 04 การสื่อสารและเลือกที่จะเลียนแบบ
  5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ในจอแสดงผลแบบอนุกรมได้

ไม่จำเป็นต้องใช้วงจร

No Circuit Needed