ตัวอย่าง Linux * สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006408

13/09/2017

ตัวอย่าง Linux *
มีตัวอย่างไฟล์ ino สำหรับรุ่น Linux ของ Arduino * IDE

ชื่อไฟล์: GalileoLinux. zip
ขนาดไฟล์: 7 KB