การเพิ่มไดรฟ์เข้ากับอาร์เรย์ RAID

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006407

24/02/2017

การเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มเติมลงในอาร์เรย์ RAID เพื่อเพิ่มความจุเป็นสิ่งที่เรียกอีกอย่างว่าการขยายอาร์เรย์ ตัวอย่างหนึ่งของการขยายอาร์เรย์จะเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์ที่สี่ไปยังไดรฟ์ข้อมูล RAID 5 ไดรฟ์ที่สาม

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid สนับสนุนการขยายอาร์เรย์บนแพลตฟอร์มด้วย Intel® ICH10DO หรือ Intel® PCH RAID controller