ตัวอย่าง Arduino อินพุตแบบอนาล็อก * สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006405

13/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตเพื่อควบคุมอัตราการกะพริบของ LED เราใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometers
 • สาย
 • LED หนึ่งตัว

คำ แนะ นำ

 1. ใช้สายสองสายทำเส้นทางต่อไปนี้กับบอร์ด Intel Galileo ที่เชื่อมต่อ:

  ขนมหมากรุกบอร์ด®กาลิเลโอ Intel
  แถบบวก5v
  แถบลบบริจาค

 2. การใช้ potentiometer และ LED ให้ทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:

  บอร์ด Intel GalileoขนมหมากรุกPotentiometerLed
   พิน13 ขาบวก
  แถบลบ  ขาลบ
  แถบลบ Pin 1 
   ขับPin 2 
  แถบบวก ปักหมุด3 

 3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB กับ usb บนบอร์ด Intel Galileo
 4. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข COM ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 03 อนาล็อกและเลือกอินพุต analogoga
 7. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

circuit


หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*