ตัวอย่างกราฟสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006403

13/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและจอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อแสดงค่าของ potentiometer เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometer
 • สาย

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้
   
  ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
  แถบบวก5v
  แถบลบบริจาค

 2. วาง potentiometer บนเส้นทางและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
   
  Potentiometerบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุก
  Pin 1 แถบลบ
  Pin 2ขับ 
  ปักหมุด3 แถบบวก

 3. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 4. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 04 การสื่อสารและการเลือกกราฟ
 7. คลิกไอคอนอัปโหลด

คุณสามารถตรวจสอบค่าของ potentiometer ในจอแสดงผลแบบอนุกรม

วงจร

graph example


หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*