สอน1และขั้นตอนที่2บนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006399

11/07/2017

Intel® Galileo Board

  • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
  • แหล่งจ่ายไฟ Intel Galileo (รวมอยู่ในกล่อง)
  • สายเคเบิล microUSB (Type B)

บทเรียนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่มีอยู่สำหรับการซื้อแยกต่างหาก: