ตัวอย่าง LED จางสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006396

13/02/2020

ตัวอย่างนี้จะจางหายไป LED เมื่อมีการปักหมุด9 เราใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • LED หนึ่งตัว
 • สาย
 • ต้านทาน๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้
   
  ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
  แถบบวก5v
  แถบลบบริจาค

 2. วาง LED บนเขียง สังเกตว่าขายาวบน LED เป็นเชิงบวกและขาที่สั้นลงเป็นค่าลบ
   
  บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoLedขนมหมากรุกทาน
   ลบแถบลบ 
  ขายึด9  เชื่อม ต่อ
   บวก เชื่อม ต่อ

 3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB กับ USB บนบอร์ดขยาย Arduino
 4. เปิด Arduino IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
 6. คลิก ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 01 พื้นฐาน และเลือก จางหายไป
 7. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

fade LED example

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*