ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาสําหรับปัญหาการตรวจจับและประสิทธิภาพIntel® SSD

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006381

07/11/2022

ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาด้านล่างเป็นเครื่องมือวินิจฉัยเชิงโต้ตอบที่สามารถช่วยแยกและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ Intel® Solid State

เปิดใช้ ตัวช่วยออนไลน์:

หมาย เหตุตัวช่วยการแก้ไขปัญหานี้ไม่ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจํา Intel® Optane™ สําหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หน่วยความจํา Intel® Optane™ โปรดดู คู่มือการแก้ไขปัญหาสําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจพบไดรฟ์ Intel® Solid State / Intel® SSD (SSD) เป็นระยะๆ
ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาสําหรับIntel® Memory and Storage Tool (GUI)