วิธีจัดการพิน Arduino* ผ่าน Python บนบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006375

30/06/2021

Python* มาพร้อมกับภาพเริ่มต้นของ Intel ในการ์ด SD หากต้องการใช้งานสคริปต์ Pythonให้บูตจากการ์ด SD

หากต้องการจัดการกับพิน Arduino* จากสคริปต์ Python ของคุณ ให้ใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ตัวเลือก pyRgileo พยายามรักษารูปแบบ Arduino ไว้เพื่อจัดการกับพิน

ทั้งสองตัวเลือกช่วยให้คุณเริ่มใช้งานพิน Arduino I/O จากสคริปต์ Python ของคุณ