ไม่สามารถดูค่า S.M.A.R.T. หลังจากตั้งค่าไดรฟ์ข้อมูล RAID ได้

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006374

30/08/2017

ไม่สามารถดูค่า S.M.A.R.T. ของฮาร์ดไดรฟ์ได้หลังจากตั้งค่าไดรฟ์ข้อมูล RAID โดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST)

ค่า S.M.A.R.T. ถูกรายงานเป็นการแจ้งเตือน S.M.A.R.T. โดยใช้ไอคอนส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Intel ฟลเดอร์และเทรย์

 
S.M.A.R.T.การตรวจสอบด้วยตนเองการวิเคราะห์และเทคโนโลยีการรายงานที่ใช้ในการพัฒนาดิสก์ไดรฟ์และระบบซอฟต์แวร์ที่จะตรวจสอบและรายงานความสมบูรณ์ของดิสก์ไดร์ฟโดยอัตโนมัติ