ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอักษรสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006358

13/09/2017

ตัวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีวงจร ตัวอย่างนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์อักขระใดๆที่ส่งผ่านจอแสดงผลแบบอนุกรม หาก สวัสดี ถูกส่งไปในจอแสดงผลแบบอนุกรมโค้ดจะแบ่งสตริงในตัวอักษรซึ่งทำให้ผู้ใช้มีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ฮาร์ดแวร์

  • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
  • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *

คำ แนะ นำ

  1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
  2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
  3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
  4. คลิก ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 08 สตริง และเลือกการ วิเคราะห์ลักษณะ
  5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"
  6. เปิดจอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อใส่สายอักขระ
  7. ใส่สายอักขระใดก็ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้วงจร

circuit and breadboard