ตัวอย่างพิกเซลทางกายภาพสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006356

13/02/2020

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้จอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อส่งค่าไปยังโมดูล Intel® Edison ตัวเลือกที่ต้องการส่งเป็น H หรือ L การส่งค่า H ทำให้เกิดไฟ LED เปิดเครื่องและ Lจะดับ เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • สาย
 • LED หนึ่งตัว
 • ต้านทาน๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้
   
  ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
  แถบบวก5v
  แถบลบบริจาค

 2. วาง LED บนเขียง สังเกตว่าขายาวบน LED เป็นเชิงบวกและขาที่สั้นลงเป็นค่าลบ
   
  Ledขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoทาน
  บวก พิน13 
  ลบ  เชื่อม ต่อ
   แถบลบ เชื่อม ต่อ

 3. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 4. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 04 การสื่อสารและเลือกphysicalpixel
 7. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

คุณสามารถตรวจสอบค่าของ potentiometer ในจอแสดงผลแบบอนุกรม ในจอแสดงผลแบบอนุกรมให้ส่งตัวเลือก H หรือ Lและสังเกตสถานะ LED

วงจร

physical pixel example


หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*