ขนาดฟอร์มแฟคเตอเรชั่นสําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006346

07/11/2022

เอกสารนี้ให้ข้อมูลขนาดทางกายภาพสําหรับไดรฟ์ Intel® Solid State (Intel® SSD) คลิกฟอร์มแฟคเตอร์ในตาราง เพื่อดูแผนผังโดยละเอียดสําหรับIntel® SSD
 

ซีรี่ส์ Intel® SSDฟอร์มแฟคตอร
750, 910, DCP 3500, DC P3600, DC P3700HHL, PCIe*
310, 311, 525, 530mSATA ขนาดเต็ม
X25-V, X25-M, X25-E, 313, 320, 520, 530, 535, 710, 730, DC S3500, DC S3610, DC S3700, DC S3710, Pro 2500, Pro 15007 มม. 2.5 นิ้ว
330, 335, 5109.5 มม., 2.5 นิ้ว
750, DC P3500, DC P3600, DC P370015 มม. 2.5 นิ้ว
X18-M, DC S3500, DC S37001.8 นิ้ว
530, 535, Pro 2500, DC S3500M2 สองหน้า 80 มม.
Pro 1500, Pro 2500M2 ด้านเดียว 80 มม.
P4801X, 905P, P4511, P4501M.2 22 x 110 มม.
SSD Pro 1500, หน่วยความจํา Optane M10M.2 22 x 42 มม.
Intel ไม่มี SSD ที่ใช้ฟอร์มแฟคเตอเรชั่นนี้M.2 22 x 60 มม.

 

หมาย เหตุทุกขนาดเป็นมิลลิเมตร


Dimensions for PCIe Intel® SSD

Dimensions for mSATA full-size Intel® SSD

Dimensions for 7mm 2.5-inch Intel® SSD

Dimensions for 9mm 2.5-inch Intel® SSD

Dimensions for 15mm 2.5-inch Intel® SSD

Dimensions for 1.8-inch Intel® SSD

Dimensions for 80mm double-sided M.2 Intel® SSD

Dimensions for 80mm single-sided M.2 Intel® SSD