สายเคเบิลคอนโซลซีเรียลสําหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006343

14/09/2021

 บอร์ด Intel® Galileoบอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรต 2
การเชื่อมต่อบอร์ดGalileo board connectiongalileo gen 2 board connection
สาย
 • USB ไปยัง RS232
 • แจ็ค RS232 ถึง 3.5 มม.
 • สายเคเบิล FTDI (USB ไปยัง Serial)
 • ระดับ TTL 3.3V
ขั้วต่อสายเคเบิลGalileo gen 1 USB cable connectorGalileo gen 1 3.5 mm cable connectorGalileo gen 2 USB to serial cable connector
พินเอาต์ของขั้วต่อ
 • เคล็ดลับ – TX
 • วงแหวน – RX
 • ความคับคั่ง - GND
 • RTS
 • RX
 • TX
 • 5V
 • CTS
 • GND