ตัวอย่าง WebClient บนบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006341

30/01/2020

ตัวอย่างนี้เชื่อมต่อกับ www.google.com และพิมพ์ข้อมูลบนจอแสดงผลแบบอนุกรม เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

  • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
  • การ์ด Wi-fi

คำ แนะ นำ

  1. ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการตั้งค่าการ์ดไร้สาย เพื่อติดตั้งการ์ดไร้สายอย่างถูกต้อง
  2. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ Usb บนบอร์ด Intel Galileo
  3. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
  4. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
  5. คลิก≫ ไฟล์ตัวอย่าง ≫ wi-fiและเลือกWiFiWebClient
  6. เปลี่ยน ssid char [] = ให้เครือข่าย ของคุณพร้อมชื่อเครือข่ายของคุณ
  7. เปลี่ยนรหัส char [] = secretPassword ด้วยรหัสผ่านเครือข่ายของคุณ
  8. คลิกไอคอนอัปโหลด

ตรวจสอบค่าของ potentiometer ในจอแสดงผลแบบอนุกรม

ไม่จำเป็นต้องใช้วงจร

WebClient example

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้Fritzing