รายการวัสดุและส่วนประกอบสำหรับบอร์ด®กาลิเลโอของ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006333

11/07/2017