ตัวอย่าง LED กะพริบสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006330

13/02/2020

ตัวอย่างนี้ทำให้เกิดการกระพริบ LED ทุกวินาที เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • LED หนึ่งตัว
 • สาย
 • ต้านทาน๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้
   
  ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
  แถบบวก5v
  แถบลบบริจาค

 2. วาง LED บนเขียง สังเกตว่าขายาวบน LED เป็นเชิงบวกและขาที่สั้นลงเป็นค่าลบ
   
  บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoLedขนมหมากรุกต้านทาน๒๒๐โอห์ม
   ลบแถบลบเชื่อม ต่อ
  Pin-out 13บวก  

 3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB กับ USB บนบอร์ดขยาย Arduino
 4. เปิด Arduino IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 01 พื้นฐานและเลือกกะพริบ
 7. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

blink led example

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*