คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006294

29/06/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Intel® Galileo บอร์ด (PDF) icon
มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตั้งบอร์ด Intel® Galileo ของคุณ

 

ชื่อไฟล์: Galileo_QuickStartGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*