ตัวอย่างกราฟสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006280

13/02/2020

ตัวอย่างกราฟจะใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและจอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อแสดงค่าของ potentiometer เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometer
 • สาย

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ด Galileo ต่อไปนี้เป็นไปตามแพกระดานต่อไปนี้:
   
  ขนมหมากรุกบอร์ด Intel Galileo
  แถบบวก5 V
  แถบลบบริจาค

 2. วาง potentiometer บนเส้นหมากและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
   
  ขนมหมากรุกบอร์ด Intel GalileoPotentiometer
  แถบลบ Pin 1
   ขับPin 2
  แถบบวก ปักหมุด3

 3. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ Usb บนบอร์ด Intel Galileo
 4. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 04 การสื่อสารและการเลือกกราฟ
 7. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

คุณสามารถตรวจสอบค่าของ potentiometer ในจอแสดงผลแบบอนุกรม

 

วงจร

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*