แบบอะนาล็อกตัวอย่างการอ่านแบบอนุกรมสำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006276

12/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตและจอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อดูค่าตามที่ potentiometer กำลังถูกปรับปรุง

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometer
 • สาย

คำ แนะ นำ

 1. การใช้สายสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมสำหรับการขยายตัวต่อกลุ่ม a-Arduino มีดังต่อไปนี้
ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
แถบบวก5 V
แถบลบบริจาค
 1. การใช้ potentiometer ทำให้การเชื่อมต่อบอร์ดสำหรับการขยายการเชื่อมต่อแพคเพิ่มต่อ Arduino ต่อไปนี้
ขนมหมากรุกบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoPotentiometer
แถบลบ Pin 1
 ขับPin 2
แถบบวก ปักหมุด3
 1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 4. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 01 พื้นฐานและเลือกAnalogReadSerial
 5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

คุณสามารถตรวจสอบค่าของ potentiometer โดยใช้จอแสดงผลแบบอนุกรม

วงจร

Circuit and breadboard

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*