เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006258

26/09/2017

เพื่อที่จะได้รับคุณสมบัติล่าสุดสำหรับกาลิเลโออัพเดตเฟิร์มแวร์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถทำได้โดยใช้ เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo

หมาย เหตุหากคุณใส่การ์ด microSD แล้วให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดบอร์ดและถอดการ์ดออกก่อนที่จะเริ่มกระบวนการอัปเดต
 

หากต้องการใช้เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ดาวน์โหลด เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo ทำให้แน่ใจว่าได้เลือกรุ่นที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

 2. เปิดเครื่องบนบอร์ดกาลิเลโอ

 3. เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB client

 4. เปิด เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo

 5. คลิ กลูกศรแบบหล่นลง สำหรับพอร์ตและคลิกที่ พอร์ต COM ที่บอร์ดเชื่อมต่ออยู่ การใช้ตัวอย่างนี้บอร์ดมีการเชื่อมต่อกับ COM 28 เมื่อเลือกพอร์ต COM ที่ถูกต้องแล้วเครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์จะแสดงเฟิร์มแวร์บอร์ดปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
  Step 5 example image

 6. เมื่อบอร์ดได้รับการจดจำด้วย เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileoให้คลิกปุ่ม อัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ การทำงานอาจใช้เวลาหลายนาทีจนเสร็จสิ้น

  ข้อ ควร ระวัง
  Caution Icon
  อย่าขัดจังหวะกระบวนการเนื่องจากการทำเช่นนั้นสามารถทำให้บอร์ดเกิดความเสียหายได้
 7. เมื่อคุณเห็นข้อความนี้จะมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกตกลง
  step 7 example image

เวอร์ชันบอร์ดปัจจุบันจะแสดง1.0.4
example image