ซอฟต์แวร์ Intel® Smart Connect Technology ซ่อมแซม

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006248

13/09/2017

ในกรณีที่หายากที่การติดตั้ง Intel® Smart Connect Technology ของคุณเสียหายให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการซ่อมแซม


สำหรับผู้ใช้ Windows 7 *:

 1. คลิก เริ่มแผงควบคุม > โปรแกรม > โปรแกรมและคุณสมบัติต่างๆ
 2. ค้นหาและเลือกโปรแกรมเทคโนโลยี Intel Smart Connect ที่แสดงอยู่ในรายการ
 3. เหนือรายการแอปพลิเคชันให้คลิก ถอน.
  1. นาทีหรือสองอาจผ่านก่อนที่กระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์
 4. จากนั้นคุณอาจติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่จากสื่อต้นฉบับ
  1. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น เปิดใช้งาน Intel® Smart Connect Technology จากส่วนติดต่อหลักของ GUI เพื่อใช้งานต่อ (โดยเปิด "เก็บข้อมูลใหม่")


สำหรับผู้ใช้ Windows 8 *:

 1. นำแถบ charms ไปทางด้านขวาของหน้าจอของคุณด้วยการเลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
 2. คลิก การตั้งค่าแผงควบคุม > โปรแกรม > โปรแกรมและคุณสมบัติต่างๆ
 3. ค้นหาและเลือกโปรแกรมเทคโนโลยี Intel Smart Connect ที่แสดงอยู่ในรายการ
 4. เหนือรายการแอปพลิเคชันให้คลิก ถอน.
  1. นาทีหรือสองอาจผ่านก่อนที่กระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์
 5. จากนั้นคุณอาจติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่จากสื่อต้นฉบับ
  1. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น เปิดใช้งาน Intel® Smart Connect Technology จากส่วนติดต่อหลักของ GUI เพื่อใช้งานต่อ (โดยเปิด "เก็บข้อมูลใหม่")