จะได้รับไดรเวอร์ตัวขับเคลื่อนด้วยการใช้งาน Linux * xHCI ๓.๐ USB * ได้ที่ใด

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006243

08/03/2019

ไดรเวอร์แบบ๓.๐ USB * xHCI แบบ Linux * มีอยู่ในชุมชนเปิดแหล่งที่มา หากคุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์ intel USB ๓.๐ xHCI ของ Linux โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบ Linux ของคุณ