ข้อควรพิจารณาในการปรับใช้สำหรับ Intel® Smart Connect Technology

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006236

05/07/2017

ข้อควรพิจารณาสำหรับการปรับใช้ Intel® Smart Connect Technology (PDF)PDF icon
วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อให้ข้อมูลองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าพีซีที่มีการจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน IT ของพวกเขาเพื่อใช้ประโยชน์จาก Intel® Smart Connect Technology

 

ขนาด: ๑.๕๑ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*