หมายเหตุการเผยแพร่ซอฟต์แวร์สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006235

11/07/2017

หมายเหตุการเผยแพร่ซอฟต์แวร์บอร์ด Intel® Galileo (PDF) icon
เอกสารนี้มีคุณสมบัติการแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาที่ทราบสำหรับการเปิดตัว v v+ Intel ของซอฟต์แวร์ Arduino * IDE

 

ชื่อไฟล์: Galileo_RelNotes_329686_008. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๔๙ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 008

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*