สายสำหรับระบบหรือบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® หายไป

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006194

27/06/2017

หากคุณทำฮาร์ดแวร์ที่ใช้ผสานระบบกับระบบหรือบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ของคุณ ให้หาผลิตภัณฑ์ของคุณจาก คู่มือการปรับตั้งค่าและอะไหล่ เพื่อดูว่ามีสายใดมาด้วยกัน