ปัญหาการติดตั้งสำหรับ Intel® Server Board S2600CW2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006182

13/09/2017

อาการ:
ระบบจะรีสตาร์ททุกครั้งที่ระบบปฏิบัติการบู๊ตซีดีเพื่อเตรียมใช้งาน ACPI

Example of symptom

โซลูชัน:
ไปยังBIOS ≫ การกำหนดค่า PCI ขั้นสูง> และปิดใช้งานหน่วยความจำที่แม็พ i/o ที่อยู่เหนือ 4 GB

สาเหตุ:
ปัญหานี้เป็นข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ ตัวเลือก MIMO หากปิดใช้งานจะไม่แม็พ i/o ของอุปกรณ์ PCI ๖๔บิตไปยังพื้นที่ที่อยู่ 4 GB หรือมากกว่า