การย้าย RAID ที่รองรับสำหรับองค์กรเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006143

11/10/2017

คุณสมบัติการโยกย้ายระดับ RAID ในเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) ให้ความสามารถในการแปลงเนื้อหาของไดรฟ์เป็นไดรฟ์ข้อมูล RAID คุณสมบัติการโยกย้ายระดับ RAID ยังสนับสนุนความสามารถในการย้ายจากไดรฟ์ข้อมูล RAID หนึ่งไปยังอีกไดรฟ์ข้อมูลหนึ่งอีกด้วย

 
หมาย เหตุไดรฟ์ข้อมูลเดียวต่ออาร์เรย์เท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับความจุที่ต้องการและการขยายอาร์เรย์โดยปริยาย
 

การโยกย้ายการกำหนดค่าที่พร้อมสำหรับ RAID

Intel RSTe สามารถสนับสนุนแพลตฟอร์มบนชิปเซ็ต Intel® C600 ซีรี่ส์ที่กำหนดค่าไว้ในโหมดพร้อมใช้งาน RAID

ในการกำหนดค่าแบบพร้อมใช้งาน RAID คุณสามารถใช้ไดรฟ์ระบบเดียวของพวกเขาและเปลี่ยนเป็นไดรฟ์ข้อมูล RAID ที่รองรับโดยใช้แอพพลิเคชั่น Intel RSTe GUI กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ แอพพลิเคชั่นและข้อมูลทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม

 
เปลี่ยนชนิดจากถึง
พาส-ทรูแบบส่วนบุคคล2ถึง16ไดรฟ์ RAID 0
พาส-ทรูแบบส่วนบุคคล2ไดรฟ์ RAID 1
พาส-ทรูแบบส่วนบุคคล4ไดรฟ์ RAID 10
พาส-ทรูแบบส่วนบุคคล3ถึง6ไดรฟ์ RAID 5
 

ระบบแบบพร้อมใช้งาน RAID หมายถึงระบบที่ได้รับการกำหนดค่าเพื่อสนับสนุน Intel RSTe BIOS ของระบบมีไดรเวอร์ pre-boot ที่เหมาะสมและได้รับการกำหนดค่าสำหรับโหมด RAID โหมด RAID สามารถเป็นได้ทั้ง:

  • ระบบถูกกำหนดค่าให้บู๊ตปิดตัวควบคุม AHCI และอยู่ในโหมด RAID
  • ระบบได้รับการกำหนดค่าให้บู๊ตจากคอนโทรลเลอร์ SCU

การโยกย้ายแบบ RAID ต่อ RAID

เปลี่ยนชนิดจากถึง
ไดรฟ์ข้อมูลการกู้คืน2ไดรฟ์2ไดรฟ์ RAID 1
2ไดรฟ์ RAID 1ไดรฟ์ข้อมูลการกู้คืน2ไดรฟ์
2ไดรฟ์ RAID 12-32 ไดรฟ์ RAID 0
3-32 ไดรฟ์ RAID 5
เอ็นไดรฟ์ RAID 0
(โดยที่ N สามารถเป็น2ถึง 31)
N + 1 –๓๒ไดรฟ์ RAID 5
(โดยที่ N สามารถเป็น2ถึง 31)
4ไดรฟ์ RAID 104–๓๒ไดรฟ์ RAID 5