ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับไดรฟ์ Intel® Solid State

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006136

22/04/2020

ไดรฟ์ Intel® Solid State ประสิทธิภาพสูงทั้งหมดได้รับการทดสอบด้วยระบบปฏิบัติการ Windows * รวมถึง Windows®10

หมาย เหตุ

Intel® Solid State Drive ซีรี่ส์๗๕๐ยังได้รับการทดสอบด้วยอูบุนตู๑๕.๐๔ * และ๑๔.๐๔ *

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการทดสอบสำหรับฟังก์ชันการบูตระบบปฏิบัติการของ Intel® SSD 6 เป็นรุ่น๖๔บิตของ Windows 10, RHEL * ๗.๓และ Ubuntu * ๑๖.๐๔