ป้ายอ้างอิงอย่างย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000G และ Intel® Server Board S2600KP/S2600TP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006134

23/08/2017

ป้ายชื่ออ้างอิงด่วน (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติการระบุตัวตนของแชสซีและการให้บริการ

ไดอะแกรมการกำหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ (PDF) icon
เอกสารนี้ช่วยให้คุณมีแผนภาพการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และ S2600TP

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*