การใช้พลังงานสำหรับบอร์ด Intel® Edison สำหรับ Arduino *

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006123

23/08/2017

เพื่อให้ได้ตัวเลขการใช้พลังงานเราวัดจำนวนเงินปัจจุบันที่ออกโดยบอร์ด Intel® Edison สำหรับ Arduino * ข้อมูลที่รวบรวมให้ความสามารถในการใช้พลังงานต่ำถึงสูง

การทดสอบที่ใช้สองการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน— Wi-fi พิการและเปิดใช้งาน Wi-fi แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบจะอยู่ในระหว่าง7V ถึง15V

ชุด Intel® Edison สำหรับ Arduino * (Wi-fi ปิดใช้งาน)

การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของบอร์ดที่มี Wi-fi ปิดใช้งานประมาณ5วัตต์

Intel® Edison Kit for Arduino* (Wi-Fi disabled)Intel® Edison Kit for Arduino* (Wi-Fi disabled)

 
แรง ดัน ไฟฟ้า
V
ปัจจุบัน
สำหรับ
พลังงาน
ดับเบิล
70.0690.483
80.0550.44
90.050.45
100.0470.47
110.0460.506
120.0430.516
130.0410.533
140.0380.532
150.0360.54
 

ชุด Intel® Edison สำหรับ Arduino * (Wi-fi เปิดใช้งาน)

การบริโภคโดยเฉลี่ยของบอร์ดที่มีการเปิดใช้งาน Wi-fi เป็นเรื่องเกี่ยวกับ6วัตต์

Intel® Edison Kit for Arduino* (Wi-Fi enabled)Intel® Edison Kit for Arduino* (Wi-Fi enabled)

 
แรง ดัน ไฟฟ้า
V
ปัจจุบัน
สำหรับ
พลังงาน
ดับเบิล
70.080.56
80.0710.568
90.0640.576
100.0590.59
110.0540.594
120.050.6
130.0480.624
140.0450.63
150.0420.63