อัพเดทข้อมูลจำเพาะของเฟิร์มแวร์สำหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006109

11/07/2017

อัพเดทข้อมูลจำเพาะของเฟิร์มแวร์ (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเอกสาร errata การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการชี้แจงสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board ต่อไปนี้:

Intel® Server Board ตระกูล
Intel® Server Board S2600KP
Intel® Server Board S2600TP
Intel® Server Board ตระกูล S2600WT

ชื่อไฟล์: S2600xxV3_Errata_02242015_Final. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๒๕ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*