วิธีการตั้งค่าการ์ดไร้สายสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006108

13/09/2017

การดาวน์โหลดและการตั้งค่า micro SD

การตั้งค่า micro-SD จำเป็นสำหรับการ์ดไร้สายที่จะทำงาน mini

 1. ไปที่หน้าซอฟต์แวร์และการดาวน์โหลดของ Intel Galileo
 2. ในส่วนของไดรเวอร์ให้คลิก ภาพ LINUX สำหรับ SD สำหรับ Intel Galileo คุณเห็นพร้อมท์ข้อความด้านความปลอดภัย บันทึก และ แยก ไฟล์

support and downloads

 1. หลังจากที่คุณแยกไฟล์ บันทึก ไฟล์ลงในการ์ด micro SD ที่ว่างเปล่า การ์ด micro-SD ควรมีลักษณะเหมือนกับรูปภาพ

micro-sd card directory example

 1. ใส่การ์ด microSD ลงใน ช่องเสียบ MICRO SD บนบอร์ด Intel® Galileo

Insert the microSD card

การติดตั้งการ์ดไร้สายไปยังช่องใส่ MiniPCI Express *

สำหรับวัตถุประสงค์ของการกวดวิชานี้เราใช้ Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๓๕

 1. ประกอบการ์ดไร้สายกับแผ่นอะลูมิเนียมเพื่อช่วยให้การ์ดไร้สายที่วางอยู่บนบอร์ด Intel Galileo

Assemble the wireless card

 1. เชื่อมต่อเสาอากาศเข้ากับการ์ดไร้สาย

Connect the antennas

 1. ใส่การ์ดไร้สายลงในช่องเสียบ MiniPCI Express เมื่อคุณเสียบการ์ดไร้สายเข้ากับช่องเสียบ MiniPCI Express ให้กดการ์ดไร้สายเบาๆไปยังบอร์ดจนกว่าจะล็อคอยู่ในสถานที่

Insert wireless card

การอัปโหลดและทดสอบการ์ดไร้สาย

ส่วนนี้จะแสดงวิธีอัปโหลดตัวอย่างจากนั้นทดสอบการ์ดไร้สาย

 1. เชื่อมต่อ สาย usb จากคอมพิวเตอร์เข้ากับ พอร์ต Usb Client บนบอร์ด Intel Galileo
 2. เปิด1.5.3 ARDUINO IDE
 3. ภายใต้ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง ≫ Wifiให้เลือกScanNetworks
 4. คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดเลือกIntel Galileo
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรมแบบอนุกรม เลือก COM # ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
 6. คลิกปุ่มอัปโหลด
 7. คลิกปุ่ม จอแสดง ผลแบบอนุกรมเพื่อแสดงตัวอย่าง หน้าจอจอแสดงผลแบบอนุกรมจะพิมพ์สัญญาณไร้สายที่ตรวจพบ

serial Monitor screen