การใช้พลังงานสําหรับ Intel® Edison Breakout Board

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006086

14/09/2021

ในการรับตัวเลขการใช้พลังงาน เราวัดจํานวนปัจจุบันที่ดึงมาจาก Intel® Edison Breakout Board ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นให้ช่วงการใช้พลังงานในระดับต่ําถึงสูง

การทดสอบใช้การกําหนดค่าที่แตกต่างกัน 2 แบบ คือ ปิดใช้งาน Wi-Fi และเปิดใช้งาน Wi-Fi แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สําหรับการทดสอบมีตั้งแต่ 7V ถึง 15V

Intel® Edison Breakout Board (ปิดใช้งาน Wi-Fi)

การใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของบอร์ดที่ปิดใช้งาน Wi-Fi มีขนาดประมาณ .32 วัตต์

Power consumption (Wi-Fi disabled)Power consumption (Wi-Fi disabled)

 

แรง ดัน ไฟฟ้า
[V]
ปัจจุบัน
[A]
พลังงาน
[W]
70.0430.301
80.0370.296
90.0350.315
100.0310.31
110.0290.319
120.0270.324
130.0260.338
140.0240.336
150.0220.33

 

Intel® Edison Breakout Board (เปิดใช้งาน Wi-Fi)

การใช้งานโดยเฉลี่ยของบอร์ดที่ใช้งาน Wi-Fi มีขนาดประมาณ .41 วัตต์

Power consumption (Wi-Fi enabled)Power consumption (Wi-Fi enabled)

 

แรง ดัน ไฟฟ้า
[V]
ปัจจุบัน
[A]
พลังงาน
[W]
70.0550.385
80.050.4
90.0450.405
100.040.4
110.0360.396
120.0350.42
130.0330.429
140.0310.434
150.0290.435