ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ Intel® Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR ที่เลิกผลิต

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006083

11/10/2017

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2015 Intel ประกาศว่าจะไม่มีการผลิต Intel® Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR อีกต่อไป ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ประกอบด้วย:

 
หมายเหตุ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคำถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดูประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในฐานข้อมูล QDMS ของ Intel